Alex

ten Dam
CEO

Wat heeft de grootste bijdrage geleverd aan het vormen van onze communicatief vaardige Alex? Wellicht is het de dagelijkse onderdompeling van een ijskoude douche of zijn passie voor zijn eindeloze zelfstudie van verbale en non-verbale overtuigingskracht? Deze kwaliteiten samen met zijn integriteit, directheid en eerlijkheid maken hem een effectieve leider.

Alex@chary.nl